BİZ KİMİZ

Kırmızı Çocuklar Derneği koruma altındaki çocukların aile ortamı içinde bedensel, eğitsel, psiko-sosyal yönden sağlıklı bir birey olarak yetişmesini, iyi alışkanlıklar kazanmasını, sevgiyle büyüyerek hayata hazırlanmalarını sağlamak amacıyla 2018 yılında Türk Moda Tasarımcısı Simay Bülbül Sarıpınar tarafından kurulmuştur.

İdealist bir sivil toplum kuruluşu olan derneğimiz, toplum nezdinde koruyucu aile farkındalığını artırmak, devlet korumasından çıkan (18 yaş üstü) gençlerimize mentorlük yapmak ve yuvadaki çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlayacak proje faaliyetlerini gerçekleştirmek için yola çıkmıştır.

EKİBİMİZ

Genel Müdür
Gönül Simay Sarıpınar / simay@sim-ay.com
Genel Sekreter
Yıldız Çakar / yildiz@kirmizicocuklardernegi.org
Kaynak Geliştirme Müdürü
Aylin Keşişoğlu / bilgi@kirmizicocuklardernegi.org
Finans/Muhasebe Müdürü
Natali Ohannesyan / nataliohannesyan@guvenmuhasebe.com

VİZYONUMUZ

Kırmızı Çocuklar Derneği olarak vizyonumuz, çocuk ve gençlerin sevgi dolu bir geleceğe sahip olmalarını hedefliyoruz. Bunun için çocuklara eğitim, iş, staj ve burs gibi destekler vermek üzere çeşitli projeler geliştiriyoruz.

MİSYONUMUZ

Desteğe ihtiyaç duyan her çocuğa yardım eli uzatmaya çalışıyoruz. Amacımızda da belirttiğimiz gibi çocuklarımıza maddî, manevi, sağlık ve eğitim başta olmak üzere, tüm alanlarda destek vermek için çalışıyoruz. Onların bir aile ortamı içinde bedensel, eğitsel, psiko-sosyal yönden sağlıklı birey haline gelmeleri ve iyi alışkanlıklar kazanarak hayata hazırlanmalarını sağlıyoruz. Tüm bunları gerçekleştirirken de özellikle koruyucu aile kavramının kamuoyunda bilinirliğinin artması için kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerekli iş birliklerini hayata geçiriyoruz.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • İnsanlığa faydalı olmak
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Siyaset üstü bir kuruluş olmak
 • Temel haklara erişim

NEDEN "KIRMIZI" ÇOCUKLAR?

Derneğimize ismini veren “kırmızı” sıfatı toplum nezdinde desteklenmesi gereken bölgeyi ifade eder. Bu bölgeye her an her çocuğun girebilme ihtimaline karşı derneğimiz çeşitli projeler geliştirmekte, koşulsuz bir sevgi ve güven ortamı içerisinde çocuklarla birlikte zaman geçirerek, onları ihtiyaç duydukları alanlarda desteklemeyi amaçlar. Gayemiz, muhtelif sorunlarla karşı karşıya kalan ve “Kırmızı Bölgede” bulunan tüm çocukların sağlığının korunarak, iyi bir eğitim alarak becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, sevgi ve güven ortamında büyümelerini sağlamaktır.

ÇALIŞMA KONULARIMIZ

Her çocuk güven, destek ve sevgi dolu bir yaşam ile eksiksiz eğitim hakkından hareketle derneğimiz aşağıdaki çalışma konularında faaliyetler yürütmektedir.

 • Yetiştirme yurdundaki ve koruma altındaki çocuklar
 • Eğitim için maddî yetersizliği bulunan çocuklar
 • Cezaevindeki çocuklar
 • Korunmaya ihtiyacı olan, risk altındaki çocuklar
 • Zihinsel ve bedensel engelli çocuklar
 • İstismara uğrayan çocuklar
 • Organ bağışı ve tedavisi masraflı sağlık sorunları olan çocuklar
 • Sokak çocukları

BİZ KİMİZ

YÖNETİM KURULU

GÖNÜL SİMAY SARIPINAR

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİDEM ÖZAL EKİNCİ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

YILDIZ ÇAKAR

Sekreter

NATALİ OHANNESYAN

Sayman

DALİTA ÖZKAYA DİNKİYAN

Yönetim Kurulu Asil Üye

HATİCE EBRU ÖZCAN

Yönetim Kurulu Yedek Üye

SERLİ ŞUŞANYAN

Yönetim Kurulu Yedek Üye

SELİN ÖZZORLUOĞLU

Yönetim Kurulu Yedek Üye

SELİN NALBUR

Yönetim Kurulu Yedek Üye

BEGÜM IŞIKLI

Yönetim Kurulu Yedek Üye

ÇİĞDEM YURTSEVER

Denetim Kurulu Asil Üye

AYLİN BALCIOĞLU

Denetim Kurulu Asil Üye

DİDEM BAYSAL

Denetim Kurulu Asil Üye

ÇİMEN KILINÇ

Denetim Kurulu Yedek Üye

HARUN EKİNCİ

Denetim Kurulu Yedek Üye

KURUMSAL BELGELER

FAALİYET RAPORU

BAŞKANIN MESAJI
Değerli Destekçilerimiz,
Yıllar öncesi kapısından girdiğim bir yuva bana önce çok özel bir misyon sonrasında harika bir evlat ve devamında çok değerli bir aile kazandırdı. Küçücük attığımız bir tohum zaman içerisinde yeşerdi ve çok güçlü bir iyilik zinciri oluşturdu. Tüm güzel insanların iyilik gücünü bir arada tuttuğu, paylaşarak çoğaldığı kocaman bir aile olduk.
Amacımız yaşadığımız bu toplumda çocuklarımızın eşit yaşam haklarına sahip olması ve ihtiyaç doğrultusunda maddi ve manevi destek sağlayablmek. Her çocuğun zaten içinde varolan tüm renkleri ortaya çıkarmak hepimizin en önemli görevi. Çıktığımız bu uzun yolda bir çok hikaye ile karşılaşıyoruz ve her bir hikayedeki o minik kalplere dokunabilmek onlarla yol alabilmek belkide bizlere verilen en güzel hediye oluyor. Pandemi sürecinde ekip olarak her ne kadar faalyetlerimize ara vermiş olmanın burukluğunu yaşıyor olsak da, bu yolda bize gelen en ufak desteğin bile ne kadar kocaman br fark yarattığına şahit oluyoruz. Anne olmanın, baba olmanın, kardeş olmanın kan bağıyla değil can bağıyla olduğunu öğrendiğim bu yolda iyilik zincirimizi büyüterek yürümeye devam ediyoruz.
Unutmayalım ki; Artı bir çocuk dünyayı değiştirebilir.

Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Simay Bülbül Sarıpınar


2020 Yılı Faaliyet Raporunu indirmek için tıklayınız.

KIRMIZI ÇOCUKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

1. BÖLÜM
Kuruluş Hükümleri

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Kırmızı Çocuklar Derneğidir. Merkezi İstanbul’dur. Derneğin adresi, Yönetim kurumlu kararı ile değiştirilebilir. Genel Kurul kararıyla ülke içinde ve dışında şubeler açabilir.

Derneğin Amacı, Faaliyet Alanı

Madde 2- Sosyal alanda faaliyet gösterecek derneğin amacı; Desteğe ihtiyacı olan her çocuğun yardım eline muhtaç gerçeğinden hareketle bu haldeki tüm çocuklara maddi, manevi, sağlık, eğitim başta olmak üzere tüm alanlarda destek olarak çocukların aile ortamı içinde bedensel, eğitsel, psiko-sosyal yönden sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanarak hayata hazırlanmalarını sağlamaktır.

Derneğin amaç edindiği hizmetler toplumun yararına açık olup, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir.

Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde 3- Desteğe ihtiyacı olan çocukların eğitim, sağlık, sportif ve kültürel etkinlikler ve sosyal faaliyetler kapsamında ihtiyaç duyacağı faaliyetlerine destek sağlamak, gerektiğinde bu amaçla belirtilen faaliyetler kapsamında ilgili resmi ve özel kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

Engelli, engeli olmayan, muhtaç öksüz, yetim olan çocuklar ve gençlerin sorunlarına kalıcı çözümler üretici her türlü faaliyeti yaparak toplumun dikkatini çekerek farkındalık yaratmak

Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında, desteğe muhtaç aile ve çocuklara gerektiğinde malzeme, gıda, eğitim ve benzeri konularda ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

Okumak isteyen ancak ailesini maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklara tüm eğitim hayatları boyunca maddi manevi destek vermek.

Korunmaya muhtaç, yetim ve risk altındaki çocuklar için devletin resmi gözetiminde koruyucu aile bulunmasına yardımcı olmak. Bu çocukları topluma kazandırmak için gerektiğinde ve yasal koşullar çerçevesinde çocuk evi, gençlik merkezi, kreş, yuva, bakım evi, meslek edindirme yerleri ve benzeri kurumlar açmak, işletmek.

Çocukların, ailelerinin ve diğer bakım verenlerin ruh sağlığına ilişkin soruları, sorunları, bilgileri ve kuramları paylaşıp tartışarak elde edilen sonuçları ilgili özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

Çocuğun ilişkide olduğu kurumlarla (aile, okul, kreş vb) işbirliği içinde çalışmalar yapmak. Çocuğun gelişimsel ve ruhsal bozukluklarının erken tanısı ve tedavisi için anne baba, diğer bakım verenler, öğretmenlerle diyalog halinde ortaklaşa çalışmak.

Cezaevindeki çocuk yaştaki mahkumlar ile cezaevinde anne yanında yaşayan cocuklar’a ilişkin çalışmalar yapmak, resmi kurumlarla ve uzmanlarla işbirliği yaparak bu çocuklara psiko-sosyal yönden destek vermek, maddi manevi yardımlarda bulunak.

Zihinsel özürlü çocuklara ve özel eğitim ve rehebilitasyon desteğine ihtiyaç duyan çocuklara her türlü desteği vermek, bu konuda çalışan kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak toplumda farkındalık yaratmak.

Çocuk istismarına karşı aileleri ve toplumu bilinçlendirici her türlü çalışmayı yapmak, konu ile ilgili resmi/özel kişi ve kurumlarla işbirliğinde bulunmak.

Organ bağışının toplumda yaygınlaşmasına yönelik hür türlü etkinlik yapmak, yapılanlara destek olmak.

Kronik bir hastalıkla mücadele eden çocukların kendi dünyalarında yaşattıkları hayallerini ve dileklerinin gerçekleştirilmesine yönelik her türlü çalışmayı yapmak.

Okul çağını geçmiş çocukları meslek atölyelerine yönlendirerek bu çocukların sokak ve madde ile tanışmaması için önleyici çalışmalar yapmak.

Koruyucu aile ve evlat edinme hizmetlerini yürüten ilgili Bakanlıkla ve diğer Sosyal Hizmetler (Kamu) örgütleriyle yakın işbirliği yaparak hizmetin daha sağlıklı yürütülmesine yardımcı ve aracı olmak.

Desteğe ihtiyacı olan çocuklar ile ailelerine psikolojik ve psikiyatrik destek ve sağlık hizmetleri vererek sorunlarına maddi ve manevi destek vermek, Koruyucu ailede olan çocuklar için eğitim öğretim çalışmalarına destek olmak amacıyla her kademedeki okullarda öğrenim gören çocuklara karşılıksız burs vermek,

Gerek koruyucu ailelere /evlat edinen ailelere, gerekse çocukların biyolojik ailelerine danışmanlık yapmak.

Olumsuz koşullar nedeniyle sokakta çalıştırılan, eğitime ara vermiş ya da kısmı olarak devam eden çocuklara ve ailelerine ulaşarak koşullarını iyileştirici çalışmalar yaparak, sağlık, gıda, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak.

Öz ailesi olmayan, ya da herhangi bir nedenle ailesi yanına dönemeyen çocukların koruyucu aile bakımından ya da evlat edime sisteminden yararlanmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak.Koruyucu aileyi ve evlat edinme ailesini bilgilendirmek, onlara rehberlik etmek,

Yasal koşulları yerine getirerek her kademede okul yapmak, sevgi evleri açmak, bu okul ve evlerin gereksinim duyduğu malzeme ve eşyalarını almak.

Uluslararası toplantı, çalışma grubu, konferans, kongre, açık oturum, panel, seminer, sempozyum ve kitap imza günleri gibi ulusal veya uluslar arası Sosyal-Bilimsel toplantılar organize etmek.

Çözümlere katkı sağlamak amacıyla, yayın faaliyetleri; radyo ve televizyon programları hazırlar. Psikologlar, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanları, Çocuk Doktorları Sosyologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Özel Eğitim Uzmanları, Çocuk Gelişim Uzmanları, Hukukçular ve diğer bilim adamlarıyla birlikte çalışmak.

Temsil ettiği aileler veya çocuklar adına duyuruda bulunur. Basın açıklaması yapar, amacına uygun anket faaliyetlerinde bulunmak.

Amacıyla ilgili yasaları, yönetmelikleri, hukuku inceler, irdeler sistemin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla, yasalarda yönetmeliklerde yapılması gereken maddeleri hükümet içerisindeki ilgili Bakanlıkla görüşmek.

Dernek amacının çevreye ve topluma tanıtılarak toplumsal ilgi ve katılımını sağlamak ve bu konuda resmi, özel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Parçalanmış ailelerin ve devlet himayesi sona ermiş sokaklarda yaşayan, kötü koşullarda çalıştırılan evinden kaçmış madde bağımlısı olan çocuk ve gençleri bu olumsuz davranış ve alışkanlıklardan arındırıp topluma ve ailelerine kazandırma konusunda her türlü çalışmayı yapmak.

Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde ve Yasaların izin verdiği ölçüde benzer amaçlı derneklerden, sendikalardan ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak. Kamu Kuruluşlarından, özel ve tüzel kişiliklerden ayni- nakdi bağış kabul etmek.

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, yasaların izin verdiği ölçüde yurtdışı kaynak ve fonlardan yararlanmak, ayni nakdi yardım almak.

Üyelerin, yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirilmeleri için kütüphane, okuma yazma odası açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

Üyeler ve çocuklar arasındaki sosyal ilişkilerin geliştirilmesi/güçlendirilmesi için yemekli toplantılar, konser, kermes, balo, piyango, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek.

 • Bilgi birikimini arttırmak için yurt içi ve dışında yayınlanan konusu ve amacına uygun yayınlara abone olmak.
 • Yurtiçinde ve yurtdışında bu amaçla her türlü kuruluşla işbirliği yapar ve yurt dışından gelecek/yurt dışına çıkacak üyelerine aydınlatıcı bilgi vererek referans noktası olmak.
 • Yardım Toplama Kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım toplamak.
 • Gelir artırıcı projeler geliştirip, bunlar için gerekirse ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığı kurmak.
 • Yapacağı her türlü organizasyonlar için derneğe sponsor olmak isteyen firmalarla anlaşarak sözleşme imzalamak. Bu organizasyonlar için gerektiğinde başka firmalardan destek almak.
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak veya kiralamak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak.
 • Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 • Üyelerini bilgilendirmek, kamuoyuna projeleri ve etkinliklerini duyurmak ve iletişimi sağlamak için WEB sitesi ve benzeri sistemler oluşturarak, her türlü iletişim, temsil, koordinasyon ve enformasyon faaliyetlerinde bulunmak. Süreli veya süresiz yayınlar yapmak.
 • Amacı doğrultusunda çalışan diğer kurum ve kuruluşlara ayni ve nakdi bağış yapmak, aynı şekilde ayni ve nakdi bağış kabul etmek.
 • Gerektiğinde amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini daha verimli kılabilmek amacıyla gönüllü alt birimler, komisyonlar kurarak bu komisyonların faaliyetlerini bir rapor halinde düzenleyip ilgili mercilere sunarak kamuoyunu bilgilendirmek.
 • Dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanmak.

Kurulduktan en az bir yıl sonra “Kamuya Yararlı Dernek” statüsü kazanması amacı ile çalışmalar yaparak başvuruda bulunmak.

2. BÖLÜM
Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 4- Fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her gerçek ve tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir ve derneğe bildirilir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Üyelik Çeşitleri

Madde 5- Asil Üye: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları; gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmayı ve oy kullanmayı, yükümlülükleri ise özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma koşullarına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Onursal Üye: Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabül edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Üyelikten Çıkma

Madde 6- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten çıkarılma

Madde 7- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren hâller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı uyarıya rağmen yönetim kurulunun belirlediği süre içinde ödentilerini ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üyeler, Yönetim Kurulu kendisi veya kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyelikten çıkarma kararını verir. Sonuç üyeye yazılı olarak bildirilir.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

3. BÖLÜM
Dernek Organları – Toplanma zamanları – Görev ve Yetkileri – Seçilme Yöntemleri

Dernek Organları

Madde 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Oluşumu – Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Olağan genel kurul, her yıl Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Olağanüstü genel kurul, Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter sayısı

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulu tarafından saptanarak üyelere duyurulan yerde yapılır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katkından az olamaz.

Toplantı Usulü

Madde 10- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve üye listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 11- Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri genel kurulun alacağı karara göre gizli ya da açık oylama ile yapılabilir. Diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır.

Seçimlerin gizli oyla yapılmasına karar verilmesi halinde oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 12- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarının seçilmesi,

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

Yönetim, denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

Dernek yönetim, denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

Derneğin fesih edilmesi,

Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması

Dernek Şubelerinin açılması veya kapanma kararının verilmesi

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 13- Yönetim kurulu bir yıllığına beş (5) asıl ve beş (5) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman, Basın Sorumlusunu belirler.

Yönetim kurulu, gerek gördüğü zaman ve sıklıkta toplanır. Başkanın çağrısıyla da her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Mazeretsiz olarak üç (3) toplantıya gelmeyen üyenin üyeliği düşer, yerine yedek üyelerden birisi getirilir.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri:

Madde 14- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınır ve taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Derneğe gerekmesi durumda personel almak.
 12. Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
 13. Derneğe ait kayıt ve defterleri tutmak ve muhafaza etmek,
 14. Genel kurulca Şube açılmasına karar verildiği taktirde gerekli yasal işlemleri yapmak.
 15. Üyelerin sosyal durumlarıyla ilgili kamp, lokal, vb. mahalleri tesis etmek, bunların işlemesini ve/veya işletilmesini sağlamak,
 16. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri:

Madde 15- Başkan: Derneği yurtiçinde ve yurtdışında temsil eder. Yönetim kurulu kararlarını uygulatır. Kurulun toplantılarına başkanlık eder. Derneği borçlu ve alacaklı duruma getiren belgeleri sayman ile beraber inceler ve onaylar.

Başkan Yardımcısı: Başkan bulunmadığı zaman veya başkanın gerek gördüğü durumlarda başkanın görevlerini yürütür.

Genel sekreter: İç ve dış yazışmaları düzenler. Yönetim kurulu gündemlerini hazırlar, gerekli defterlerin ve kararların yazılma ve bildirimlerini sağlar. Çalışma gruplarının faaliyetlerini kontrol eder.

Sayman: Harcamaların ve gelirlerin düzenli olarak izlenmelerinden ve değerli belgelerin saklanmasından sorumludur.

Basın ve Sosyal Medya Sorumlusu: Dernek etkinliklerinin basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer almasını sağlayıcı çalışmalar yapar. Tanıtım çalışmalarını yürütür.

Çalışma grupları:

Madde 16- Yönetim Kurulu kararı ile dernek organlarında görev yapanlar ve dernek üyeleri arasından amaç ve hizmet konularında Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç (3) kişiden oluşan yönetim ve hizmet komiteleri kurulabilir.

Yönetim ve hizmet komiteleri, Yönetim Kurulunun karar almasına yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını yapmakla da görevli ve yetkilidirler.

Denetim Kurulunun Oluşumu.

Madde 17- Denetim kurulu bir yıllığına üç (3) asıl, (3)üçyedek üye olarak genel kurulca seçilir. Kendi aralarından bir başkan seçerler.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 18- Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtlarım mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığına, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna, toplandığında da genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

4. BÖLÜM
Derneğin Örgütlenmesi

Şubeler

Madde 19Dernek yurtiçinde ve yurtdışında genel kurul kararıyla şube açabilir. Genel Kurulda şube açılmasına karar verilip yasal iş ve işlemleri yapması için yönetim kurulunu görevlendirmesi sonucu; dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. Bu konudaki işlemler Dernekler Yasası hükümlerine göre yapılır.

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Dernek şubeleri işbu tüzük hükümlerine tabidir. Şubelerde genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu organları bulunur.

19.1. Şube Organları

Şube Organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

19.2. Şube Genel Kurulları

Şube Genel Kurulları, şube üye defterine kaydını yaptırmış bulunan asil üyelerin bir araya gelmesi ile teşekkül eder.

Şube Genel Kurulları bu tüzük gereğince her yıl toplanır. Ancak bu toplantının, Merkez Genel Kurul toplantısından iki ay önce Aralık ayında bitirilmiş olması gereklidir.

Dernek tüzüğünde yer alan çağrı usulü, toplantının yeri, toplantının yapılış usulü ve seçim usulü, Şube Genel Kurulları’nda da aynen uygulanır.

Olağan ve olağanüstü toplantılardan sonra, karar tutanakları ve rapor suretleri, şubelerce Dernek Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir.

19.3 Şube Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulu bir yıllığına 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üye olmak üzere gizli veya açık oy ile Şube Genel Kurulunca seçilir.

Şube Yönetim Kurulları, Merkez Yönetim Kurulu hakkında uygulanan tüzük hükümlerine göre görev bölümü yaparlar.

19.4. Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Şubeyi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Şube Genel Kurulu’na sunmak,

Gerektiğinde Şube Genel Kurulu’nu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak.

Üyelik taahhütlerini yerine getirmeyen üyelerin dernekten ayrılmalarına karar vererek genel merkeze bilgi vermek

Genel Merkez genel kurulu ve Şube Genel Kurulu kararlarını uygulamak

Şube Genel Kurulu toplantı tutanakları ile birlikte onaylanmış şube bütçesi, bilanço, gelir gider çizelgeleri, denetim raporlarının bir kopyasını Genel Merkez Dernek Yönetim Kurulu’na göndermek.

Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın Şube Yönetim Kurulu’na verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

19.5. Şube Denetim Kurulu-Oluşumu, Görev ve yetkileri

Şube Denetim Kurulu bir yıllığına 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üye olarak Şube Genel Kurulunca seçilir. Bu Kurul denetleme görevini Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Merkez Yönetim Kuruluna, Şube Yönetim Kuruluna ve toplandığında Şube Genel Kurulu’na sunar.

Genel Merkez Denetim Kurulu şube işlemlerini ayrıca denetlemeye yetkilidir.

19.6.Şubelerin genel merkez genel kurulunda temsil şekli

Şubeler, Dernek merkez genel kurulunda; Şube Genel Kurullarınca seçilen üç (3) er kişilik delegeler aracılığı temsil edilirler.

19.7. Şubelerin Kapatılması: Şubeler, genel merkez genel kurulu ve kendi genel kurullarında kapatılabilir.

Temsilcilik Açma

Madde 20-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Platform Oluşturma

Madde 21--Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir.

5. BÖLÜM
Gelir-Gider işlemleri

Derneğin Gelir Kaynakları-Ödentilerin Belirlenme Şekli

Madde 22- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere üyeliği kabul edilen üyeler için öngörülen tutardır.
 2. Yıllık Üye Ödentisi: Üyelerin her çalışma dönemi için ve üyeliğinin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 4. Dernek tarafından düzenlenen ulusal veya uluslar arası toplantı, gezi, temsil, konser,spor yarışması, konferans, panel, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 8. Sponsorluk ve İktisadi İşletme Geliri,
 9. Diğer gelirler.

Giriş ve Yıllık Ödentinin Belirlenme Şekli: Asil üyelerin giriş ve yıllık ödentileri, her yıl derneğin amaç ve faaliyetlerine uygun olarak yönetim kurulunca belirlenerek üyelere duyurulur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında ‘’İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider Belgeleri

Dernek gelirleri,“ Alındı Belgesi ” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için“ Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ”Aynı Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal veya hizmet teslimleri ise “Aynı Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesiyle dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

6. BÖLÜM
Diğer hükümler

Tutulacak Defterler

Madde 23- Dernek, 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan yönetmelikler ile, diğer yasa ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar.

Beyanname Verilmesi

Madde 24- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından elektronik ortam üzerinden ilgili resmi kuruma bildirilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 25- Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları, Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler, dernek organlarında meydana gelen değişiklikler,30 gün içinde elektronik ortam üzerinden ilgili kuruma bildirilir.

Derneğin edindiği taşınmazlar da tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde elektronik ortam üzerinden ilgili kuruma bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 26- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 27- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzük Değişikliği

Madde 28- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğun toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3 ‘üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Malvarlığının Tasfiye Şekli

Madde 29- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3 ‘üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde Kırmızı Çocuklar Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir neden dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafında durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Kırmızı Çocuklar Derneği