Kırmızı Çocuklar Derneği olarak, çocuk eksenli bir sosyal sorumluluk projesi destekçileriyiz. Misyonumuz, desteğe ihtiyacı olan her çocuğun yardım eline muhtaç olduğu gerçeğinden hareketle bu hâldeki tüm çocuklara maddî, mânevî, sağlık ve eğitim başta olmak üzere tüm alanlarda destek olarak çocukların aile ortamı içinde bedensel, eğitsel, psiko-sosyal yönden sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanarak hayata hazırlanmalarını sağlamaktır.

Çalışma Konuları

Yetiştirme yurdundaki ve koruma altındaki çocuklar.
Eğitim için maddî yetersizliği bulunan çocuklar.
Cezaevindeki çocuklar.
Korunmaya muhtaç, risk altındaki çocuklar.
Zihinsel ve bedensel engelli çocuklar.
İstismara uğrayan çocuklar.
Organ bağışı ve tedavisi masraflı olan sağlık sorunları.
Sokak çocukları.
Kırmızı Çocuklar Derneği